Hadith Encyclopediaبحث عن

Thursday, October 15, 2009

Ujian Allah

Firman Allah: Maha Suci Allah Yang di tangan-Nyalah segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, Yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.
[Surah al-Mulk:1]

Hidup dan mati kita adalah suatu ujian, siapakah di antara kita yang lebih baik amalannya. Adakah kita sedar hakikat ini? Sekiranya ujian yang kita hadapi adalah seperti peperiksaan PMR atau UPSR, kita berpeluang menarik diri, kita berpeluang untuk mengambil atau mengulang peperiksaan sekiranya gagal. Namun apakah ertinya hidup ini sekiranya kita gagal dalam ujian yang paling besar di dalam hidup setiap orang muslim.

Bagaimana hendak lulus ujian Allah?

Firman Allah: Tunjuklah kami jalan yang lurus. Jalan mereka yang Kau (wahai Allah) telah berikan kenikmatan, dan bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan (jalan) mereka yang sesat.”
[Surah al-Fatihah: 6-7]

Tafsir nabi (sallallahu ‘alayhi wasallam) terhadap ayat-ayat di atas: “Yang dimurkai” adalah orang-orang Yahudi, dan “Yang sesat” adalah orang-orang Kristian.
[Musnad Ahmad no. 18572, Sahih Ibn Hibban no. 7206]

Apakah kesilapan mereka? Kata ulama: ”Orang-orang Yahudi mengenali kebenaran tetapi tidak mengikutnya, sedangkan orang-orang kristian pula meninggalkan kebenaran dalam keadaan jahil.” [Tafsir as-Sa’di] Ertikata lain, orang yahudi ada ilmu tetapi tidak beramal, dan orang kristian beramal tanpa ilmu.

Pelajarilah agama Islam ini dan beramallah! Itulah jalan yang ditengah-tengah, antara dua kesesatan yang kita selalu minta jauhkan, sekiranya kita bersolat 5 kali sehari.


Maka apakah nasib orang yang tidak bersolat, sekiranya dia tidak meluangkan masa berdoa (dengan al-Fatihah) untuk petunjuk Allah dalam solat, tidak lain dan tidak bukan, tersasarlah dia dari jalan tengah (jalan sederhana atau lurus), dan terjerumuslah dia di kancah kebinasaan, samada mengikut mereka “yang dimurkai” atau “yang sesat”.

Ikutlah kata-kata Umar ibn al-Khattab: “Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisabkan (di Hari Akhirat).” [Tirmizi (no. 2383)]

No comments:

Post a Comment