Hadith Encyclopediaبحث عن

Saturday, October 30, 2010

Salah faham amalan gantung ayat al-Quran

Salah faham amalan gantung ayat al-Quran
Oleh - Nawawi Subandi
[Dari Sinar Harian (30/10/2010)]

Sedar atau tidak apabila kita berjalan dan singgah di restoran-restoran atau kedai-kedai tertentu, akan melihat beberapa bentuk mushaf (lembaran) atau gambar-gambar ayat-ayat suci al-Quran digantung dengan pelbagai bentuk dan corak. Biasanya ia digantung pada dinding, sama ada bersebelahan atau di belakang kaunter bayaran. Amalan ini begitu popular di kebanyakan premis-premis perniagaan orang Melayu dan restoran-restoran mamak negara kita.

Ayat-ayat al-Quran yang menjadi pilihan seperti Surah ath-Thalaq dari ayat dua hingga ayat tiga, atau lebih dikenali “ayat seribu dinar”. Wallahualam, tidak diketahui dari mana nama tersebut diambil. Ada juga beberapa ayat al-Quran lain digunakan dari Surah al-Fatihah dan ayat al-Kursi. Tujuan menggantung ayat-ayat ini menurut mereka, antaranya bagi meraih hasil perniagaan yang baik (sebagai pelaris dan mengelakkan kerugian), sebagai penolak bala, dan juga perhiasan.

Terlebih dahulu, kita perlu faham al-Quran sebuah kitab diturunkan dengan penuh barakah dan petunjuk bagi mereka yang membaca, mempelajari, memahami, dan mengamalkannya. Allah SWT berfirman (maksudnya): “Ini adalah sebuah Kitab yang Kami turunkan kepadamu penuh dengan barakah (kebaikan) supaya mereka memerhatikan (mentadabbur) ayat-ayatnya agar mendapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal.” (Surah Shaad, 38: 29)

Pada ayat yang lain, Allah menyatakan al-Quran itu sebagai huda (petunjuk), al-furqon (pemberi peringatan), penjelas (mubin), busyro (berita gembira), rahmat, dan juga sebagai syifa (penyembuh bagi penyakit hati). (Rujuk: Syaikh Manna’ al-Qaththan, Mabaahis fii ‘Ulumul Qur’an, m/s. 17-21). Bukannya sebagai penangkal dan pelaris, mahupun sebagai barang-barang perhiasan.

Menjadikan ayat-ayat al-Quran sebagai penangkal, pelaris, dan perhiasan adalah di antara contoh salah faham terhadap al-Quran oleh sebahagian masyarakat Islam hari ini. Dalam masa sama, ia juga turut menyalahi tujuan asal al-Quran diturunkan.

Sekiranya perbuatan tersebut adalah suatu yang haq (benar), maka kita perlulah mengemukakan contoh (bukti penjelasan) daripada Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi yang melakukan amalan-amalan seperti itu. Malah sekiranya kita meneliti dengan baik ayat-ayat al-Quran yang digunakan tersebut seperti contohnya “ayat seribu dinar” dipetik dari surah ath-Thalaq, maka kita akan mendapati maksudnya sebagaimana berikut:

“Sesiapa yang bertaqwa kepada Allah nescaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sesiapa yang bertawakal kepada Allah nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendaki-Nya dan Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu.” (ath-Thalaq, 65: 2-3)

Ayat ini menyentuh dan menekankan persoalan taqwa, yang dengan ketaqwaan tersebut Allah berjanji akan mengadakan jalan keluar (dari kesusahan), memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, serta mencukupkan segala keperluan seseorang hamba. Adapun yang dimaksudkan dengan taqwa tersebut adalah sentiasa berusaha menjaga diri dari kemurkaan dan kemarahan Allah SWT, iaitu dengan melaksanakan segala apa diperintahkan dan menjauhi apa jua larangan dalam agama dengan bersungguh-sungguh.

Syaikh Dr Nashir Abdurrahman al-Judai hafizahullah berkata: “Sebilangan besar ulama generasi awal Islam, ketika memperkatakan adab-adab yang khusus terhadap al-Quran, mereka menetapkan secara mutlak dibencinya menulis al-Quran di dinding-dinding, di dalam masjid, dan selainnya, atau pada pakaian dan seumpamanya. Mereka tidak mengecualikan tulisan yang tujuannya mencari keberkatan.

Dengan ini, menulis ayat-ayat al-Quran di dinding-dinding dan seumpamanya atau menulisnya di atas lembaran, papan, medium tertentu, dan seumpamanya, kemudian menggantungkannya dengan tujuan mencari atau mengambil berkat kebaikan atau dengan harapan dapat menolak bahaya, maka perkara ini adalah tidak disyariatkan. Bahkan ia termasuk perkara yang diada-adakan (membuat bidaah) dan bertentangan dengan petunjuk Rasulullah SAW, para sahabat, para imam salaf (ulama generasi awal) yang diredhai.” (Syaikh Dr. Nashir B ‘Abdurrahman al-Judai’, at-Tabarruk Anwa’uhu wa Ahkamuhu, m/s. 239, Maktabah ar-Rosyad (Riyadh, 1411H))

Manakala berkenaan ayat al-Kursi, disebutkan pula melalui hadis-hadis yang sahih, bahawa sesiapa mengamalkan membacanya pada awal pagi atau awal malam, maka ia akan dilindungi daripada gangguan syaitan. Hadis ayat al-Kursi tersebut sama sekali tidak menyebutkan supaya kita menggantungkannya di dinding-dinding sebagai perhiasan mahupun sebagai tangkal, tetapi adalah dengan membacanya, memahaminya dan mengamalkannya.

Bahkan lebih bahaya, perbuatan menggantung ayat-ayat al-Quran tertentu ini sebenarnya boleh menjerumuskan pelakunya kepada syirik. Ini boleh berlaku sekiranya si pelaku berkeyakinan (mempercayai) bahawa dengan cara menggantung atau meletakkan ayat-ayat al-Quran, mampu mendatangkan barakah (kebaikan), dapat menolak bala atau sial, mendatangkan rezeki, memberi keuntungan dan seumpamanya. Sedangkan tiada dalil sama ada dari al-Quran mahupun as-Sunnah yang mendukung perbuatan seperti itu.

Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya ruqyah (bacaan mantera), tamimah (tangkal atau azimat – pent.), dan tiwalah (sihir pengasih) adalah syirik.” (Hadis Riwayat Ahmad, 6/110, no. 3615. Abu Daud, 10/386, no. 3385. Dinilai sahih oleh al-Albani dan Syu’ aib al-Arnauth). Dari itu adalah lebih baik perbuatan tersebut ditinggalkan melainkan padanya didukung oleh dalil yang jelas daripada al-Quran dan as-Sunnah.

Perlu kita ketahui bahawa ayat-ayat al-Quran bukanlah barang-barang perhiasan. Perbuatan menggantung pada dinding-dinding atau cermin-cermin kenderaan tertentu dengan tujuan perhiasan adalah termasuk perbuatan merendah-rendahkan al-Quran. Ini semua perlu dikembalikan kepada tujuan asal penurunan al-Quran. Adakah menjadikannya sebagai barang perhiasan termasuk di antara tujuannya? Pernahkah ia dicontohkan oleh Nabi SAW dan para ulama generasi awal di tiga kurun yang utama? Atau ia termasuk perkara baru yang diada-adakan dalam agama? Justeru, sama-samalah kita menilainya berpandukan ilmu di atas sumber yang benar.

Kesimpulannya:

1 – Ambillah ayat-ayat al-Quran dengan cara yang betul, iaitu dengan bimbingan ilmu, membaca, berusaha memahami dan mempelajarinya (mentadabbur), sekali gus mengamalkannya.

2 – Apa disarankan melalui ayat surah ath-Thalaq, 65: 2-3 itu sendiri menyuruh kita bertakwa yang dengannya Allah akan mengeluarkan dari kesusahan, memberi rezeki dari jalan tidak disangka-sangka, dan mencukupkan keperluannya. Bukan menggantungkan, sama ada di dinding-dinding sambil mengharap sesuatu.

3 – Ayat-ayat al-Quran bukan bahan untuk dijadikan tangkal dan alat pelaris. Perbuatan mempercayai tangkal itu sendiri termasuk dalam perkara syirik dan berdosa besar.

4 – Langkah terbaik untuk meminta pertolongan ialah dengan cara bertakwa dan berdoa kepada Allah SWT - Maha Pemurah, Maha Penyayang, dan Maha Pemberi Rezeki. Sentiasa berinisiatif meningkatkan daya usaha dan mempelbagaikan strategi pemasaran perniagaan yang betul. Wallahualam.

*Dari meja Biro Multimedia & Penerbitan Sekretariat Ulama Muda Umno (ILMU)

Wednesday, October 6, 2010

In defence of Hadith (8)

I just realised there was a comment on my article “Dengarlah nasihat pakar...” by Anonymous (SEPTEMBER 2, 2010 3:39 PM). The following is my brief reply.

Anonymous said:
“First of all, you must remember that human are prone to making mistake in their life. Does not matter who they are, sahabat or imam, they will write Hadith according to his understanding and interest! Eventually, the content of the Hadith is contracdicting with the Koran. That is why you have many type of Hadith, Sahih and Not Sahih. And you also have Hadith Qudsi, and Nabawi! The only word from Allah is Koran, and Hadith is word from men. You cannot compare those two.”

Mr. Anonymous arrived to the wrong conclusions again. Yes, humans are prone to make mistakes. No one doubts this! So, do you reject all scientific experiments conducted by scientists around the world? If you cannot trust humans because they are prone to mistakes, why do you trust the banks to keep your money? Why drive a car since someone may have made a mistake in the braking system? Why do you go out of the house since people are prone to mistakes and may hit you with their car or motorcycle?

Why should you trust your own understanding of the Quran when you are also human and are prone to mistakes?

Hadiths are narrations of the trustworthy companions, who loved and adore their prophet more that you do! And out of their love, they convey whatever they know, saw or heard that will be beneficial to their students to understand the Quran, therefore Islam. Isn’t this logical? And every generation does the same to the next, until the hadiths are written in the books of hadiths.
We’re talking about scholars, known trustworthy people, with good memory or written documents.

Humans make mistakes! But, the likelihood that all of them made mistakes in everything while they were scholars with good memory and trustworthy, is very minimal.

To know the mistakes, and filter the mistakes out, I mentioned several conditions in my previous articles.

If you can trust your father and mother about who your real father and mother are, whereas they are no better than these scholars who have sacrifised their lives to learn and practise Islam, surely these scholars are more worthy of our trust in their memorisation and understanding. No doubt they do make mistakes, but the hadith science contain ways to filter them out, accurately!

Anonymous said:
“But, Koran is from Allah. Allah will protect the Koran forever til Kiamat. Therefore, we should not be spending too much time focusing on studying the Hadith, instead we should change our focus and study the Koran.”

The protection of Quran includes protection of its meanings, so by necessity, the correct understanding must also be preserved, mainly through these narrations!

If you focus on Quran alone, you will not be able to understand the Quran. Do you know that the Quran translations were done with a lot of help from hadiths? Many words are double, triple or more meanings, and there is no way of knowing this except by referring to these narrations!

So you reject the narrations while at the same time using them to understand Quran?!

Anonymous said:
“Can you imagine how great would it be if all the people in Malaysia or even Indonesia where they have the most Muslims in any Muslim country in thw world, study the Koran believe in His words. Alllah will bestow upon us great victory and we will be among the winners during the Day of Judgment. But if we choose not to believe in word of Allah, then we will surely suffer the retribution from Him right here in this world. That is why you see many Muslim in the muslim country do not get the blessing from Allah. Because we do not follow the Koran anymore, instead we follow the Hadith. We speak highly of Hadith, about the science of Hadith, and how good is Abu Hurairah of his narration. But we forget to worship Allah and study the Koran. We do not speak highly of Koran instead we said Koran is not complete, hard to read and not fully detailed. But Koran stated the opposite.”

Those who study hadith are the ones who respect Quran the most! Because they understand the Quran as it was revealed!

Just look at how the Quranites pray! You say the Quran described “solat” having “bowing” and “prostrating”. I ask you, which one comes first, “bowing” or “prostrating”? How do you move from a position to the other? What do you recite? How many times? You can say anything really, but it is all your assumption and conjecture! You are not understanding Quran with its correct meaning! If you say “solat” follows the same solat muslims are performing, then you are actually following hadiths, but denying it at the same time!

Anonymous said:
“Please study the Koran and forget about how great is Hadith and its narration system! Its human made books and not from Allah. Koran is from Allah that was sent down to us though Prophet Muhammad. So, if we love Muhammad, we follow Koran only.”

Ok, let’s follow the Quran! And the Quran says:

“Say (O Muhammad to the people): If you truly love Allah, then follow me, Allah will love you and forgive your sins, and Allah is All-Forgiving All-Merciful.” [3:31]

Wait a minute!? How can I follow Muhammad when I am supposed to reject narrations regarding him???!!!!

The word “follow” (ittiba’) means follow in every detail. This verse will be considered null and void if we put aside the narrations regarding him and try to follow the Quran alone. This verse does not limit the “following” to during his lifetime alone! It was left general, hence there is no evidence to say it applies only to during the prophet’s lifetime only!

Think about it....