Hadith Encyclopediaبحث عن

Monday, October 8, 2012

Imam Malik tentang Bid'ah Ihram


Seorang lelaki telah datang bertemu dengan Imam Malik bin Anas, Imam Dar al-Hijrah (Madinah) lalu bertanya kepadanya satu soalan yang cantik. Dia bertanya: “Wahai Imam, di manakah patut saya berihram untuk melakukan ibadat Haji?"

Imam Malik menjawab: “Berihramlah di Zhul-Hulayfah” (maksudnya, salah satu daripada miqat di mana nabi berihram, dan Zhul-Hulayfah adalah miqat untuk penduduk2 Madinah yang dikenali sekarang dengan nama Aabar ‘Ali)

Lelaki itu menjawab: “Tidak, saya tidak akan berihram dari sana! Adakah saya hendak tinggalkan masjid nabawi yang mulia ini? Adakah saya hendak tinggalkan nabi di dalam kuburnya yang mulia ini dan berihram di Zhul-Hulayfah. Tidak! Saya akan berihram di sini berihram daripada masjid di sisi kubur yang mulia ini!”

Dengarlah apa jawapan Imam Malik!

Kata Imam Malik: “Jangan lakukan kerana saya takut kamu akan ditimpa fitnah!”

Jawab lelaki itu: “Apakah fitnah yang akan menimpa, wahai Imam, ia hanyalah beberapa batu (perjalanan) yang saya tambah.”

 Dengarlah jawapan Imam Malik: “Apa fitnah yang lebih besar daripada seseorang yang berpendapat dia telah mencapai satu fadhilat yang tidak didahului oleh Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wasallam).”

Inilah bahaya bid’ah!

Kemudian Imam Malik menggunakan dalil Quran yang merupakan dalil paling kuat menurut ilmunya, lalu berkata kepadanya: “Sesungguhnya, saya dengar ayat Allah berfirman: Maka hendaklah orang yang menyalahi perintahi perintah rasul takut akan ditimpa fitnah atau azab yang pedih.” [an-Nur : 63]
[Kisah ini terdapat di dalam kitab al-I'tisam oleh Imam asy-Syatibi, Kitab Hilyatul-Awliyaa oleh Abu Nuaim, dan lain-lain]