Hadith Encyclopediaبحث عن

Saturday, November 28, 2009

Sunnah vs. Bid’ah – Masalah Sikap!

Sikap seorang yang beriman mestilah berbeza daripada sikap orang-orang yang telah Allah murkai dan orang-orang yang sesat. Itulah yang kita sering baca, malah sekurang-kurangnya 17 kali setiap hari, dan bacaan itu pula merupakan perintah Allah dalam bentuk doa.

Firman Allah: “Tunjuklah kami jalan yang lurus, jalan mereka yang Engkau telah kurniakan nikmat ke atas mereka, dan bukan (jalan) mereka yang Engkau murkai dan (bukan jalan) mereka yang sesat.” [al-Fatihah: 6-7]

Siapakah "mereka yang telah dikurniakan nikmat"?

“Dan barangsiapa yang mentaati Allah (Quran) dan Rasul(Sunnah), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dikurnia nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para siddiqeen, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya.”
[an-Nisaa’:69]

Siapakah mereka "yang dimurkai dan mereka yang sesat"?

Tafsir nabi (sallallahu ‘alayhi wasallam) terhadap ayat di atas (Surah al-Fatihah) : “Yang dimurkai” adalah orang-orang Yahudi, dan “Yang sesat” adalah orang-orang Kristian.
[Musnad Ahmad no. 18572, Sahih Ibn Hibban no. 7206]

Saya ingin mengulangi cerita ini, yang menggambarkan sikap seorang yahudi dan sikap seorang mukmin yang sejati.

Seorang Yahudi berjumpa dengan Umar bin al-Khattab, sambil berkata: “Kamu membaca satu ayat dalam kitab kamu, sekiranya diturunkan kepada kami, orang-orang Yahudi, nescaya kami akan menjadikannya suatu hari perayaan!”

Umar bertanya: “Ayat manakah itu?”

Kata orang yahudi tersebut: Hari ini Aku telah menyempurnakan bagi kamu agama kamu dan telah melengkapkan NikmatKu, dan Aku redha Islam sebagai agama kamu.”
[al-Ma'idah: 3]

Jawapan Umar al-Farooq: “Demi Allah, aku memang tahu hari ianya diturunkan kepada Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wasallam), dan waktu ianya diturunkan kepada Rasulullah. Ianya turun pada petang Hari ‘Arafah pada hari Jumaat.”
[Riwayat al-Bukhari]

Di dalam riwayat lain, Umar menyebutkan bahawa ayat itu diturunkan pada 2 hari Raya (iaitu Hari Arafah dan Hari Jumaat).

Sabda nabi (sallallahu ‘alayhi wasallam): Hari Arafah (9 Zulhijjah), Hari an-Nahr (10 Zulhijjah) dan Hari-Hari Tashriq (11-13 Zulhijjah) adalah hari-hari perayaan bagi kita Orang-orang Islam dan ianya hari-hari makan dan minum.”
[Abu Daud, Tirmizhi, an-Nasa’i - disahihkan oleh al-Albani]

Sabda nabi: Puasa pada hari Arafah Allah akan mengampunkan dosanya yang dilakukannya pada tahun lalu dan tahun yang akan datang.”
[Sahih Muslim]

Dan Abu Hurairah pernah berkata bahawa nabi melarang berpuasa pada Hari Arafah bagi mereka yang di Arafah. [Abu Daud – Hadis da’if menurut al-Albani]

Pada hakikatnya, Hari Arafah adalah Hari raya bagi mereka yang sedang Wukuf di Arafah sahaja, sedangkan ianya disunatkan berpuasa bagi selain mereka di seluruh dunia.

Lihat sikap Umar bin al-Khattab, al-Farooq! Beliau tidak langsung berfikir seperti Yahudi itu! Sekiranya Umar bersikap seperti orang yahudi itu nescaya dijadikan Hari Arafah sebagai Hari Perayaan bagi semua umat Islam, maka Hari Perayaan umat Islam akan menjadi:

1. Hari Agama Islam Lengkap – jatuh pada Hari Arafah
2. Hari Raya Korban (Aidil Adha) – Hari an-Nahr
3. Hari Raya Puasa (Aidil Fitri)

Saya rasa jelas perbezaan sikap antara Umar dan orang yahudi tersebut! Umar tidak melakukan lebih daripada apa yang ada di dalam Sunnah nabi!

Tetapi Yahudi pula mengikut perasaan, hari yang gembira seperti turunnya ayat lengkapnya Agama, sudah tentu layak untuk dijadikan perayaan, pada sangkaan mereka!!

Lihat pula kepada sikap ramai umat Islam sekarang, perayaan Maulud Nabi yang dipersetujui semua umat Islam bahawa ianya tidak pernah dirayakan oleh nabi sendiri, mahupun sahabat-sahabatnya, tetapi atas alasan perasaan “Cinta kepada Rasul”, mereka menjadikan ia Hari Perayaan.

Tidak perlu saya hukumkan bid’ah atau tidak. Memadai saya katakan:

“Adakah kita redha bersikap seperti seorang Yahudi, walaupun berdoa setiap hari agar dijauhkan daripada mengikut jalan orang-orang yang dimurkai (yahudi) dan yang sesat (nasrani)?!”

Wednesday, November 25, 2009

Menjawab Dakwaan Terhadap Wahabi 3

Ini sambungan jawapan terhadap semua perkara yang dibangkitkan dalam artikel-artikel (1-5) yang kononnya Wahabi sesat kerana perkara-perkara tersebut, iaitu:
1. Tauhid Asma was-Sifat (Nama-nama dan Sifat-Sifat Allah)*
    a. Allah di atas ‘Arasy – duduk , arah dan menetap (istiwa)
    b. Nafikan jisim, pancaindera, anggota perkataan cela
    c. Allah mencipta manusia menurut gambaran
    d. Allah mempunyai had yang diketahui Allah sahaja
    e. Allah bergerak, tempat tinggi dan tempat rendah, turun dan naik
    f. Tidak menafikan lidah untuk Allah
    g. Lafaz Qadim dari falsafah
    h. Kalam Allah dengan huruf dan suara
    i. Kursi tempat letak kedua kaki Allah
2. Neraka akan binasa
3. Adam bukan nabi atau Rasul
4. Kafirkan orang Islam kerana aqidah bertentangan
5. Asya’irah dan Maturidiyah bukan ASWJ
6. Tauhid Uluhiyah (Ibadat)
    a. Abu Lahab & Abu Jahal lebih banyak tauhid dari umat Islam
    b. Bertuhankan Sayyid Ahmad al-Badawi
    c. Orang Syam menyembah Ibnu ‘Arabi
    d. Orang Hijaz dan Yaman tersebar ibadat kepada Taghut, pokok, batu, kubur
7. Bid’ah
    a. Sambutan Maulid Nabi
    b. Sambutan Lailatul-Qadr
    c. Sambutan Isra’ dan Mi’raj
    d. Nisfu Syaaban – khususkan puasa dan Qiyamullail

Nombor (1), (5) dan (7) telah dijawab secara ringkas dalam JAWAPAN 1, Nombor (6) telah dijawab dalam JAWAPAN 2.

Ringkasannya:

1. Aqidah Ahlus-Sunnah wal-Jama’ah yang sebenar adalah Aqidah Salaf. Kaedahnya: Beriman dengan Sifat-Sifat Allah yang disebutkan oleh Allah dan RasulNya, tanpa bertanya bagaimana, atau macamana, atau cuba dibayangkan. Sebutan-sebutan yang tidak disebut oleh Allah dan RasulNya tidak boleh digunakan kerana kita tidak tahu perkara ghaib KECUALI daripada wahyu!
2. Hati-hati dan tinggalkan perkara-perkara baru dalam agama sepertimana nasihat nabi!
3. Tauhid mempunyai beberapa aspek, untuk menjadi Ahli Tauhid, semua aspek mesti dipatuhi! Sekiranya tidak, maka dikhuatiri mati dalam kesyirikan. Aspek-aspek penting dalam Tauhid:
    a. Beriman bahawa Allah yang mencipta semua, memberi rezeki dan mentadbir seluruh alam semesta.
    b. Beriman bahawa Allah sahaja yang berhak disembah, dan sembahan atau ibadat termasuk: doa, nazar, takut, harap, bersumpah, meminta hajat, meminta pertolongan, dsb.

Jawapan kepada perkara 2 -5:

Neraka akan binasa

Ini adalah masalah khilafiyah yang memang ada beza pendapat antara ulama Ahlus-Sunnah wal-Jama’ah. Beza pendapat dalam masalah Aqidah pada cabangnya, tidak memudaratkan. Beza pendapat ini ada asas pegangan, bukan tanpa asas. Perbezaan pendapat tentang Neraka samada ianya kekal selama-lamanya atau bila tiba masanya ia akan binasa, adalah berdasarkan ayat al-Quran berikut:

“Adapun orang-orang yang celaka, maka (tempatnya) di dalam neraka, di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas (dengan merintih), mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki (yang lain). Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki.”
[Hud : 106-107]

Pendapat ini ada disebut di dalam kitab-kitab yang dipegang oleh Ahlus-Sunnah wal-Jama’ah, seperti Tafsir at-Tabari, dan ad-Dur al-Manthur oleh Imam as-Suyuti. Namun begitu, pendapat ini telah dibantah oleh ramai ulama secara ilmi, dan dalil-dalilnya telah diputuskan sebagai lemah oleh ulama hadith. Golongan Ahbash mengatakan Shaikh Bin Baz, bekas Mufti Arab Saudi memuji sebuah buku yang menceritakan tentang Neraka akan binasa, cuba mengatakan bahawa Wahabi berpendapat demikian. Pada hakikatnya, Shaikh Bin Baz berpendapat seperti berikut:

“Beberapa ulama salaf telah mengatakan bahawa Neraka ada tempoh dan ada penghujung selepas beberapa ribu tahun dan masa yang lama, dan ahli-ahli neraka akan mati atau keluar daripadanya. Pendapat ini lemah bagi jumhur Ahlus-Sunnah wal-Jama’ah, malah ianya batil, ditolak oleh banyak dalil-dalil di dalam Quran dan Sunnah seperti yang telah lalu. Pendapat Ahlus-Sunnah wal-Jama’ah sudah tetap bahawa ianya (Neraka) kekal selama-lamanya dan mereka tidak akan keluar daripadnya, dan ianya tidak akan binasa….”
[Kumpulan Fatwa Bin Baz Jilid 4 ms 361]

Semua ulama besar yang mengikuti jejak sahabat-sahabat nabi masa kini berpendapat bahawa Neraka kekal selama-lamanya, dan pendapat-pendapat mereka ada sekiranya hendak dilihat.

Golongan Ahbash memang licik membuat tuduhan seperti ini, namun kebenaran tetap menyerlah!

Adam bukan nabi ataupun Rasul

Nabi Adam (’alaihi as-salam) adalah nabi yang pertama namun bukanlah Rasul Pertama, dan Rasul Pertama adalah Nabi Nuh (’alaihi as-salam), sebagaimana hadith dalam Sahih al-Bukhari:

Anas bin Malik (radiyallahu 'anhu) dalam hadith syafaat menceritakan bahwa Nabi (sallallahu 'alayhi wasallam) mengatakan, nanti orang-orang akan datang kepada nabi yang pertama, Adam untuk meminta syafaat, tetapi Nabi Adam meminta maaf kepada mereka seraya berkata, "Pergilah kepada Nuh, rasul pertama yang diutus Allah ." [Al Bukhari]

Dan memang inilah ‘Aqidah Ahlus-Sunnah wal-Jama’ah dan juga semua yang mengikut jejak sahabat nabi. Itulah juga yang dikatakan ulama yang dituduh Wahhabi, seperti Shaikh Bin Baz, Shaikh Uthaimeen, Shaikh al-Albani, dan lain-lain, daripada kalangan ulama-ulama besar.

Mengkafirkan orang Islam

Mengenai mengkafir orang Islam, memang Islam tidak membenarkan kafir mengkafir antara satu sama lain. Tolong bezakan antara dua perkara di bawah:

1. Mengajar sesuatu dosa sebagai syirik atau kufur, dan memberi amaran sekiranya seseorang mati tanpa bertaubat daripada dosa syirik dan kufur, maka mati sebagai musyrik atau kafir! Ini semua dalam lingkungan dakwah.
2. Menghukum seseorang sebagai kafir, murtad

Dalam keadaan biasa, umat Islam hanya boleh melakukan perkara (1) iaitu mengajar, atau berdakwah. Tetapi perkara (2) hanya boleh dilakukan oleh mahkamah syariah setelah kesemua syarat-syarat dipenuhi dan halangan-halangan tiada. Kaedah ini memang sentiasa ditegaskan oleh para ulama yang mengikut jejak langkah sahabat-sahabat nabi.

Kafir mengkafir ini yang gembar-gemburkan adalah salah satu dari 3 yang berikut:

1. Golongan Ahbash telah mengambil kenyataan-kenyataan ulama yang berbentuk mengajar dan memberi amaran, dan menjadinya sebagai “mengkafir umat Islam”!
2. Golongan Ahbash meletakkan maksud yang mereka hendakkan untuk memburuk-burukkan para ulama yang mengikuti jejak langkah salaf as-soleh. Ertikata lain, mereka berdusta dalam dakwaan mereka! Atau mereka mengambil kenyataan keluar daripada konteksnya yang sebenar.
3. Golongan Ahbash telah mengambil kenyataan-kenyataan ekstrimis yang memang suka kafir mengkafir, seperti golongan Jihadi, yang mana mereka ini sering dibantah oleh para ulama yang mengikut salaf as-soleh.

Oleh itu, saya nasihat sekiranya terjumpa artikel-artikel yang menuduh bukan-bukan seperti artikel (Pendapat Ahli Sunnah vs. Wahhabi) bersiri 1-5 ini, periksalah dahulu kerana golongan Ahbash terkenal dengan penipuan, pendustaan, penyelewengan fakta dan pengambilan kenyataan luar konteks (helah). Dan lebih membimbangkan lagi, merekalah yang banyak mengkafirkan ulama-ulama dahulu dan sekarang.

Sila baca tulisan Dr. MAZA yang berikut:
http://drmaza.com/home/?p=835#more-835

Q&A: Bolehkah dihadiahkan sebahagian daging kordan kepada orang bukan Islam?

Soalan: Bolehkah dihadiahkan sebahagian daging kordan kepada orang bukan Islam?
Jawapan (Shaikh Muhammad bin Saleh al-Uthaimin): Orang kafir, apabila harus diberikan kepadanya maka boleh dihadiahkan makanan daging kordan kepadanya. Sekiranya dia di kalangan orang yang kita tidak dibenarkan memberi hadiah kepadanya, maka tidak bolehlah diberikan kepadanya sebahagian daging kordan, sekalipun benda lain. Timbangannya adalah berdasarkan firman Allah : “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu kerana agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu..” [al-Mumtahinah: 8] iaitu (Allah) tidak melarang daripada berbuat baik kepada mereka. Malah, Hendaklah kamu berlaku ada kepada mereka. “Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” [al-Mumtahinah: 8-9]

Oleh itu, sekiranya orang kafir itu adalah daripada umat yang tidak memerangi orang Islam dan tidak berperang menentang mereka, dan tidak mengusir mereka keluar daripada negeri-negeri mereka, maka tidak mengapa diberikan hadiah kepada mereka daripada daging korban atau selainnya. Tetapi jika sebaliknya pula, maka Allah berfirman: “Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu (orang lain)..” iaitu mereka bantu membantu untuk mengeluarkan kamu. “..menjadikan mereka sebagai kawan” apa cara sekalipun.

[Fatawa Nur ‘ala ad-Darb]

Soalan tiga daripada Fatwa no. 1997

Soalan: Adakah harus seseorang yang bukan beragama Islam untuk memakan daging Hari Raya Korban?
Jawapan: Ya, diharuskan bagi kita untuk memberi makan orang kafir mu’ahad (yang tidak berperang dengan orang Islam) atau tawanan daripada daging korban. Dan diharuskan memeberikan sebahagiannya (daging korban) kepada orang miskin (kafir) atau kerabatnya atau jirannya, atau untuk menawan hatinya (kepada Islam), kerana ibadat korban hanyalah pada penyembelihannya atau korbannya, untuk mendekatkan diri kepada Allah, sebagai ibadat kepadaNya. Sedangkan dagingnya pula lebih afdal dimakan (sendiri) 1/3 bahagian, memberi hadiah kepada saudara maranya, jiran-jirannya dan sahabat-sahabatnya (daripada) 1/3 bahagian, dan bersedekah kepada orang-orang miskin dengan 1/3 bahagian. Sekiranya dilebihkan atau dikurang pembahagianpembahagiannya tidaklah mengapa, kerana perkara ini luas. Dia tidak boleh memberikan daging korban kepada seorang kafir yang memerangi orang-orang Islam, kerana wajib (di dalam hal ini) menekan dan melemahkan dia, bukannya simpati kepada dia dan menguatkan dia dengan sedekah. Begitu juga hukum dalam pemberian sedekah sunat. Ini berdasarkan umum firman Allah: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu kerana agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil.” [al-Mumtahinah: 8]

Dan kerana nabi (sallallahu ‘alayhi wasallam) memerintah Asma’ Binti Abu Bakr (ra) agar mengeratkan silaturrahim dengan emaknya dengan (pemberian) harta, sedangkan (emaknya) seorang musyrik di waktu gencatan senjata.

Dengan Allahlah Tawfiq, dan selawat serta salam ke atas nabi kita Muhammad, keluarganya dan sahabat-sahabatnya.

Jawatankuasa Tetap bagi Penyelidikan Ilmiyah dan Fatwa,

Ketua: Shaikh Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baz
Naib Ketua: Shaikh Abdur-Razzaq ‘Afifi
Ahli: Shaikh Abdullah bin Qu’ud

Monday, November 23, 2009

Pembahagian Tauhid kepada tiga - Bid'ah? (Menjawab Dakwaan terhadap Wahabi 2)

"Pembahagian Tauhid kepada tiga dipertikaikan kerana ianya tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad (sallallahu ‘alayhi wasallam) dan para sahabat, maka ianya suatu bid’ah."

Inilah dakwaan mereka yang tidak setuju dengan pembahagian Tauhid kepada 3 bahagian:

1. Tauhid Rubibiyah

2. Tauhid Uluhiyah

3. Tauhid Asma was-Sifat.

Sebenarnya, pembahagian Tauhid kepada 3 bahagian adalah hasil daripada kajian ayat-ayat al-Quran dan hadith lalu dirumuskan kepada pembahagian yang disebutkan di atas. Sesiapa pun di kalangan ulama boleh berijtihad untuk membuat pembahagian Tauhid dengan tujuan untuk membantu kefahaman. Di kalangan ulama, ada yang membahagikan Tauhid kepada 2:

1. Tauhid al-Ithbat wal-Ma’rifah - (merangkumi Tauhid Rububiyah dan Tauhid Asma was-Sifat)

2. Tauhid al-Qasd wat-Talab.

Ada ulama yang menjadikan pembahagian Tauhid kepada 4:

1. Tauhid Rubibiyah

2. Tauhid Uluhiyah

3. Tauhid Asma was-Sifat.

4. Tauhid al-Hakimiyah – (merupakan komponen Tauhid Rububiyah)

Yang pentingnya, setiap pembahagian bertujuan untuk membantu kefahaman, dan merangkumi setiap aspek Tauhid yang disebut di dalam al-Quran dan Hadith.

Seperti juga Syirik, boleh dibahagikan beberapa cara. Syirik boleh dibahagikan kepada 2:

1. Syirik Akbar (besar)

2. Syirik Asghar (kecil)

Ada yang membahagikan Syirik kepada 3:

1. Syirik Akbar

2. Syirik Asghar

3. Syirik Khafi (tersembunyi – merupakan komponen Syirik Asghar, bagi cara pembahagian pertama)

Yang pentingnya, setiap pembahagian bertujuan untuk membantu kefahaman, dan merangkumi setiap aspek syirik yang disebut di dalam al-Quran dan Hadith.

Mengapakah pembahagian Tauhid seperti ini dipertikaikan pula, sedangkan aspek-aspek yang dirujuk di dalam setiap pembahagian memang ada asasnya di dalam al-Quran dan Hadith?!

Katakanlah, semua yang membahagi Tauhid kepada 3 bahagian mengalah. Mereka buangkan semua bentuk pembahagian. Tauhid sahaja digunakan, tanpa Rububiyah, Uluhiyah atau Asma was-Sifat. Jika ini berlaku, adakah kita boleh lari daripada ayat-ayat di bawah:

1. “Katakanlah: "Kepunyaan siapakah bumi ini, dan semua yang ada dalamnya, jika kamu mengetahui?" Mereka akan menjawab: "Kepunyaan Allah." Katakanlah: "Maka apakah kamu tidak ingat?" Katakanlah: "Siapakah Yang Empunya langit yang tujuh dan Yang Empunya 'Arsy yang besar?" Mereka akan menjawab: "Kepunyaan Allah." Katakanlah: "Maka apakah kamu tidak bertakwa?" Katakanlah: "Siapakah yang di tangan-Nya berada kekuasaan atas segala sesuatu sedang Dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi dari (azab)-Nya, jika kamu mengetahui?" Mereka akan menjawab: "Kepunyaan Allah." Katakanlah: "(Kalau demikian), maka dari jalan manakah kamu ditipu?" [al-Mukminun:84-89]

• Ayat-ayat di atas adalah pengakuan-pengakuan benar daripada orang-orang musyrikin apabila ditanya soalan-soalan mengenai siapakah Tuhan. Jawab mereka: Allah, dan tidak disekutukan Allah dalam hal ini.

• Musyrikin mempunyai aqidah bahawa Allah itu Esa, dan wujud, dan berkuasa penuh! Tetapi mereka tetap musyrik!

• Sekiranya Tauhid hanyalah “Percaya bahawa Allah itu wujud dan hanya satu”, mengapa mereka masih digelar musyrikin?

2. “Maka apabila mereka (orang-orang Musyrikin) naik kapal mereka berdoa kepada Allah dengan ikhlas kepada-Nya, maka tatkala Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, terus mereka (kembali) mempersekutukan (Allah).” [al-Ankabut:65]

• Ayat ini menjelaskan bahawa orang-orang musyrikin bila dalam keadaan genting, akan berdoa dengan ikhlas kepada Allah, tetapi bila sudah selamat, mereka akan kembali mensyirikkan Allah.

• Ini menunjukkan mereka mempunyai aqidah bahawa Allah itu satu dan wujud, dan bila diperlukan, mereka ikhlas berdoa kepada Allah. Jadi bagaimana mereka mensyirikkan Allah?

• Mereka menjadi musyrik kerana berdoa kepada selain Allah apabila keadaan selesa dan selamat, walaupun mereka percaya keesaan Allah dari segi kewujudan Tuhan yang menjadikan seluruh alam.

3. “Ingatlah, hanya kepunyaan Allah-lah agama yang bersih (dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil Awliya (Wali-wali, atau pelindung) selain Allah (berkata): "Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat- dekatnya."…” [az-Zumar:3]

• Ayat di atas menunjukkan orang-orang musyrikin berusaha mendekatkan diri mereka kepada Allah.

• Caranya adalah mereka mengambil para Wali sebagai perantaraan antara mereka dengan Allah. Inilah syirik yang dimaksudkan dalam ayat ini.

4. “Hanya Engkaulah yang kami sembah[6], dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan” [al-Fatihah: 5]

• Ayat paling asas di atas, menunjukkan kita diperintah Allah untuk menyembah Allah sahaja dan meminta pertolongan daripada Allah SAHAJA.

Beginilah hal orang-orang musyrikin ketika itu, mereka ikhlas beribadat kepada Allah bila mereka dalam keadaan genting. Tetapi, dalam keadaan senang dan selesa, mereka menyekutukan Allah. Bagaimana pula umat Islam zaman sekarang? Bila dalam keadaan genting, mereka berdoa kepada Abuya, doa kepada Sayyid Ahmad al-Badawi, doa kepada Wali-Wali. Bukankah ini syirik kepada Allah seperti dalam ayat-ayat di atas? Maka dengan perincian begini, tidak salah dikatakan Abu Jahal dan Abu Lahab lebih banyak Tauhid daripada sebahagian umat Islam sekarang, kerana mereka mempunyai Aqidah Allah itu wujud (seperti Iblis juga), Allah itu satu dan tiada Pencipta yang lain, dan mereka akan ikhlas berdoa bila dalam keadaan genting. Tetapi dalam keadaan biasa, mereka melakukan syirik, dengan berdoa kepada berhala-berhala mereka, yang merupakan perantaraan antara mereka dengan Allah.

"Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah (dengan sembahan-sembahan lain). "
[Yusof: 106]

قال ابن عباس: من إيمانهم، إذا قيل لهم: من خلق السموات؟ ومن خلق الأرض؟ ومن خلق الجبال؟ قالوا: "الله"، وهم مشركون به. وكذا قال مجاهد، وعطاء وعكرمة، والشعبي، وقتادة، والضحاك، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم.


Ibn Abbas (ra) menafsirkan ayat ini, katanya: "Sebahagian daripada iman mereka (orang-orang musyrikin), apabila mereka ditanya: Siapakah yang mencip langit-langit? Siapakah yang mencipta bumi? Siapakah yang mencipta gunung-gunung? Mereka akan menjawab: 'Allah!', dan (dalam masa yang sama) mereka menyekutukan (sembahan-sembahan lain) denganNya. "
Begitu juga tafsiran Mujahid, 'Ataa, 'Ikrimah, ash-Sha'bi, Qatadah, ad-Dahhak dan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam.
[Dipetik daripada Tafsir Ibn Kathir]
 
Di sini, Ibn 'Abbas menyebut perkataan 'Iman' orang-orang musyrikin adalah Allah itu Wujud, berkuasa penuh, dan seterusnya. Namun 'Iman' itu tidak memadai, kerana tidak cukup hanya dengan beriman dengan ketuhanan Allah atau Rubbiyah Allah, kerana mereka masih tidak beriman dalam pemurnian ibadat, atau Tauhid Uluhiyah.

Adapun Tauhid Asma was-Sifat (Nama-nama dan Sifat-Sifat), sila lihat posting sebelum ini:

http://abukhadeejah.blogspot.com/2009/11/menjawab-dakwaan-terhadap-wahabi.html

Wednesday, November 18, 2009

Menjawab dakwaan terhadap Wahabi

عن عبد الله بن عمرو بن العاصي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن عنده: " طوبى للغرباء "، فقيل: من الغرباء يا رسول الله ؟ قال: أناس صالحون، في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم

Daripada Abdullah bin Amr bin al-'Aas: Sabda nabi pada suatu hari sedang kami bersama dia: “Syurgalah bagi orang yang asing.” Dikatakan kepadanya: "Siapakah orang yang asing, wahai Rasulullah?" Sabdanya: "Orang-orang yang soleh di kalangan orang-orang yang keji, yang ingkar terhadap mereka lebih ramai daripada yang mengikut mereka."
[Musnad Ahmad. Kata Shu'aib al-Arnaut: Hasan lighairihi]


Saya telah menerima artikel-artikel bersiri (1-5) tentang Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah vs. Wahabi melalui email, dan saya rasa ianya perlu difahami dengan betul. Kandungan artikel-artikel tersebut adalah terjemahan daripada website (dlm bahasa arab) golongan Ahbash:

http://www.sunna.info/roudoud/index.php

Siapakah golongan Ahbash ini? Keterangan mengenai mereka, fatwa-fatwa terhadap mereka dan jawapan kepada tohmahan-tohmahan mereka boleh dibaca di website-website berikut:

http://bankahbash.blogspot.com/
http://ahbash-jahil.blogspot.com/
http://ahbash-sesat.blogspot.com/
http://ahbash-deviated.blogspot.com/

Saya bukan hendak kata di sini ada golongan yang digelar "Wahabi", kerana “wahabi” ini suatu nama jolokkan sahaja, sedangkan mereka yang ditohmah dengan nama Wahabi tidak merestui nama itu sama sekali. Mereka yang ditohmah lebih suka perkataan Salafi, yang bermaksud: “Orang yang mengikut golongan salaf as-soleh (sahabat2 nabi, generasi selepas itu, dan generasi selepas itu – 3 generasi yang dipuji oleh nabi).”

Kalau saya nak jawab satu persatu, ianya mengambil masa kerana kitab-kitab ulama mengenai perkara-perkara yang dibangkitkan telah banyak ditulis oleh para ulama, berjilid-jilid banyaknya. Saya akan menjawab dengan jawapan yang ringkas, insyaAllah.

Semua perkara yang dibangkitkan di dalam artikel bersiri (1-5) adalah seperti berikut:

Wahabi sesat kerana perkara-perkara di bawah:
1. Tauhid Asma was-Sifat (Nama-nama dan Sifat-Sifat Allah)
  a. Allah di atas ‘Arasy – duduk , arah dan menetap (istiwa)
  b. Nafikan jisim, pancaindera, anggota perkataan cela
  c. Allah mencipta manusia menurut gambaran
  d. Allah mempunyai had yang diketahui Allah sahaja
  e. Allah bergerak, tempat tinggi dan tempat rendah, turun dan naik
  f. Tidak menafikan lidah untuk Allah
  g. Lafaz Qadim dari falsafah
  h. Kalam Allah dengan huruf dan suara
  i. Kursi tempat letak kedua kaki Allah

2. Neraka akan binasa
3. Adam bukan nabi atau Rasul
4. Kafirkan orang Islam kerana aqidah bertentangan
5. Asya’irah dan Maturidiyah bukan ASWJ
6. Tauhid Uluhiyah (Ibadat)
  a. Abu Lahab & Abu Jahal lebih banyak tauhid dari umat Islam
  b. Bertuhankan Sayyid Ahmad al-Badawi
  c. Orang Syam menyembah Ibnu ‘Arabi
  d. Orang Hijaz dan Yaman tersebar ibadat kepada Taghut, pokok, batu, kubur

7. Bid’ah
  a. Sambutan Maulid Nabi
  b. Sambutan Lailatul-Qadr
  c. Sambutan Isra’ dan Mi’raj
  d. Nisfu Syaaban – khususkan puasa dan Qiyamullail

Sebelum saya menjawab tuduhan-tuduhan di atas, ada satu nasihat yang amat penting, yang menjadi pegangan ulama zaman dahulu dan sekarang. Nasihat ini tersebut di dalam hadith al-‘Irbaad ibn Sariyah: Sabda Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wasallam): “Hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah, serta dengar dan taat (kepada pemerintah) walaupun yang menjadi pemerintah adalah seorang hamba. Sesiapa yang hidup (lama) di antara kamu, dia akan lihat banyak perselisihan. Hendaklah kamu berpegang kepada Sunnahku dan Sunnah Khulafa ar-Rasyidin yang diberi petunjuk selepasku.Gigitlah ia dengan gigi gerahammu. Dan hati-hatilah dengan perkara-perkara yang baru (dalam agama), kerana setiap perkara yang baru (dalam agama) adalah bid’ah, dan setiap bid’ah adalah sesat.”
[Hasan Sahih - Tirmizhi, Abu Daud dll]

Nabi nasihatkan kita berpegang kepada Sunnahnya dan Sunnah Khulafa ar-Rasyidin. Dalam hadith yang lain pula, nabi menceritakan bahawa umatnya akan tebahagi kepada 73, dan yang selamat adalah: “Mereka yang berada di atas jalanku dan sahabat-sahabatku.”

Maksudnya, aliran yang betul dan berada pada jalan yang lurus adalah mereka yang benar-benar mengikuti Sunnah nabi menurut kefahaman sahabat-sahabatnya.

Maknanya, Ahlus-Sunnah wal-Jama’ah boleh diterjemahkan sebagai “Mereka yang mengikut Sunnah dan sahabat-sahabat nabi”!

Sejarah Ringkas

Cuba bayangkan zaman sahabat di waktu itu, umat Islam sedang mengikuti jalan yang lurus dan benar. Dan semakin lama selepas wafatnya Rasulullah, dan Negara Islam semakin membesar melalui penaklukan, semakin ramai orang yang masuk Islam di tempat-tempat yang jauh daripada pusat ilmu Islam, iaitu al-Madinah al-Munawwarah. Maka lojiknya, Sunnah nabi dan kefahaman yang betul akan mula cair dan mulalah perkara-perkara baru masuk ke dalam agama Islam.

Fahaman Syi’ah yang diapi-apikan Abdullah bin Saba’ (seorang pendeta Yahudi dari Yaman yang masuk Islam) mula muncul dalam 30 hijriyah. Pada 37 hijriyah selepas perang Siffin (peperangan saudara sesame Islam), timbul puak Khawarij. Permulaan abad kedua hijriyah pula timbul kaum Muktazilah yang dipimpin oleh Wasil bin ‘Ata (80 – 113H) dan Umar bin Ubeid (mati 145H). Ketika ini juga kitab-kitab falsafah Yunani diterjemah ke bahasa arab, maka berleluasalah fahaman ini yang lebih mendahulukan aqal berbanding dengan Quran dan Sunnah. Dan seterusnya, banyak lagi fahaman-fahaman sesat yang muncul.

Anehnya, KH Sirajuddin Abbas, yang mengarang kitab I’tiqad Ahlussunnah wal-Jamaah mengatakan bahawa “Sebagai reaksi dari firqah-firqah sesat tadi maka pada akhir abad ke 3 Hijriyah timbullah golongan yang bernama Kaum Ahlus-Sunnah wal Jama’ah, yang dikepalai oleh dua orang Ulama besar dalam Ushuluddin, yaitu Sheikh Abu Hasan Ali al-Asy’ari dan Sheikh Abu Mansur al-Maturidi. Perkataan Ahlussunnah wal Jama’ah kadang-kadang dipendekkan menyebutnya dengan Ahlusunnah saja, atau Sunny saja dan kadang-kadang disebut ‘Asyari atau Asya’irah, dikaitkan kepada guru besarnya yang pertama, Abu Hasan Ali al-Asy’ari.” [ms. 30]

Saya kata aneh kerana ianya seolah-olah Ahlus-Sunnah Wal-Jama’ah adalah fahaman baru yang lahir akibat munculnya fahaman-fahaman sesat, sedangkan Ahlus-Sunnah wal-Jama’ah adalah pegangan Rasulullah dan sahabat-sahabatnya serta semua yang mengikut jejak langkah mereka! InsyaAllah, ini akan diperjelaskan di bawah.

Imam Abul-Hasan al-Asy’ari pada mulanya adalah anak murid ulama besar golongan Muktazilah, ketika itu di Basrah, Iraq. Dan Imam Abul-Hasan al-Asy’ari setelah lama mempelajari aliran Muktazilah, mula sedar percanggahan fahaman ini. Salah satu kesesatan Muktazilah adalah mereka percaya Allah adalah zat yang tunggal tanpa sifat (sifat-sifat Allah semuanya dinafikan!)

Untuk memendekkan cerita, beliau bertaubat daripada fahaman ini, lalu berjuang melawan fahaman Muktazilah dengan lisan dan tulisan. Banyak karangan-karangan beliau, dan di antaranya, saya petik lagi daripada kitab I’tiqad Ahlussunnah wal-Jamaah oleh KH Sirajuddin Abbas:

1. Ibanah Fi Ushuluddiyanah, 3 jilid besar.
2. Maqalaatul Islamiyiin.
3. Al Mujaz, 3 jilid besar.
4. Dan lain-lain.

Menurut penerangan daripada KH Sirajuddin Abbas serta semua yang mengikut fahaman Asya’irah, bahawa Imam Abul-Hasan al-Asy’ari melalui dua peringkat dari segi kefahamannya, iaitu, peringkat masa dia berpegang dengan fahaman Muktazilah, dan peringkat yang dia berfahaman Asya’irah, atau seperti kata KH Sirajuddin, Ahlussunnah wal-Jama’ah. Tetapi pada hakikatnya, beliau melalui satu lagi peringkat, iaiti di akhir hayat beliau, yang boleh didapati dengan jelas dalam kitabnya terakhir, al-Ibaanah ‘an Usul ad-Diyanah (kitab pertama dalam senarai di atas). Di dalam kitab ini jelas pegangan beliau bertentangan dengan apa yang diikuti, seperti dalam sifat 20. Beliau mengatakan beliau berpegang dengan Aqidah Imam Ahmad, Imam Ahlus-Sunnah wal-Jama’ah, yang dipuji oleh Imam asy-Syafi’e sendiri. Pegangan beliau adalah pegangan ulama salaf, yang didahului oleh para sahabat nabi.

Aqidah Salaf

Aqidah Salaf sebenarnya mudah. Allah telah menurunkan Quran untuk orang-orang arab memahaminya. Dan nabi Muhammad (sallallahu ‘alayhi wasallam), seorang arab yang fasih berbahasa arab, diutuskan kepada orang-orang arab untuk menerangkan kandungan al-Quran, dalam bahasa arab. Oleh itu, sahabat-sahabat nabi memahami isi kandung al-Quran dan sabda-sabda nabi dengan jelasnya. Ayat-ayat al-Quran dan hadith banyak menyebut sifat-sifat Allah, seperti Wajah, Tangan, Kaki, dan sebagainya. Sahabat-sahabat nabi tidak pernah bertanya mengenai sifat-sifat ini kerana mereka memahami maknanya dalam bahasa arab. Dalam masa yang sama mereka tahu kaedah yang di dalam al-Quran: “Tiada yang serupa denganNya, dan Dia Mendengar lagi Melihat.” [asy-Syura:11]

Saya bagi contoh: Quran juga menyebut di dalam Syurga ada banyak buah yang namanya sama seperti buah-buahan di dunia, tetapi tidak serupa dari segi rupa dan rasa! Maka, sahabat-sahabat nabi memahami keterangan ini bahawa yang dinamakan buah di Syurga tetap buah tetapi tidak sama dengan apa yang mereka pernah lihat atau boleh bayangkan! Begitu juga sifat Allah. Fahaman Asya’irah mengatakan salah satu sifat Allah adalah “Hidup”, tetapi hidup bukan seperti hidupnya makhluk; Allah “Dengar” tetapi tidak seperti pendengaran makhluk, dan seterusnya.

Senang kan?!!

Tetapi, anehnya fahaman Asya’irah hanya menggunakan kaedah ini untuk 7 sifat Allah sahaja, sementara banyak lagi sifat-sifat Allah yang lain digunakan kaedah lain pula iaitu kaedah takwil! Takwil bermaksud, menafikan hakikat sifat itu dan berikan maksud lain (majaz). Contohnya “Tangan” Allah dinafikan sifat tersebut lalu diberikan maksud lain iaitu “Kuasa” Allah! Ini adalah serupa dengan cara Muktazilah, iaitu menafikan sifat-sifat Allah, walaupun tidak total kerana mereka terima 7 sifat, yang kemudian ditambah menjadi Sifat 20 oleh Maturidi dan Imam al-Ghazali.

Soalan: Mengapa mereka memilih-milih untuk menggunakan kaedah salaf bagi beberapa sifat Allah dan mentakwilkan pula sifat-sifat Allah yang lain dengan takwilan yang tiada asas daripada Quran dan Sunnah? Tidak pernah diajar langsung oleh Rasulullah untuk mentakwilkan sifat-sifat Allah di dalam Quran mahupun yang baginda sebut sendiri! Takwilan ini adalah stelah masuknya pengaruh falsafah dalam Islam, yang tidak wujud sebagai sumber Islam pada zaman Rasulullah dan sahabat-sahabatnya!

Sebenarnya, Imam Abul-Hasan al-Asy’ari telah bertaubat daripada aqidah ini juga, kerana Aqidah yang beliau perincikan di dalam kitab terakhirnya (iaitu al-Ibaanah) yang tersebut di atas adalah sama dengan Aqidah mereka yang ditohmahkan sebagai golongan Wahabi!

Kembali kepada apa yang disebutkan tadi bahawa kenyataan KH Sirajuddin Abbas tentang munculnya Ahlussunnah wal-Jama’ah pada abad ke tiga hijriyah adalah aneh, kerana Ahlus-Sunnah wal-Jama’ah sebenarnya fahaman sahabat-sahabat nabi, dan bukannya muncul sebagai reaksi kepada ajaran-ajaran sesat. Dan Fahaman Ahlus-Sunnah wal-Jama’ah adalah fahaman mudah, iaitu dalam perkara ghaib, kita beriman sepertimana Allah dan RasulNya katakan tanpa membayangkan bagaimana atau membuat misalan dengan makhluk atau apa sahaja gambaran. Mereka hanya dengar dan taat, dalam keadaan cukup memahami kandungan al-Quran dan Sunnah (selagi ianya sahih). Maka mereka tidak menafikan, malah mrereka membenarkan sifat-sifat Allah yang disebut oleh Allah Sendiri dan RasulNya, cuma mereka tidak membayangkan atau memperincikan bagaimana sifat-sifat tersebut! Dan tidak pula menafikan perkara-perkara yang tidak disebut langsung oleh Allah dan Rasulnya, seperti jisim atau lidah. Kenapa kita kena memandai-mandai sebut Allah ada ataupun tiada jisim ataupun lidah, kerana perkara ini tidak pernah disebut di dalam Quran atau Sunnah!

Contoh, perkataan “Qadim” atau “Qidam” yang digunakan sebagai sifat Allah. Perkataan ini tidak boleh dijumpai di dalam Quran mahupun Sunnah sebagai sifat Allah. Yang ada: “Al-Awwal” yang ditafsirkan oleh nabi sendiri bermakna “Tiada apa pun sebelumNya.” Lihat sendiri apa yang ditulis oleh KH Sirajuddin Abbas:

2. Qidam. – Tuhan bersifat Qidam, artinya tidak berpermulaan adaNya, mustahil Ia berpermulaan ada-Nya, karena kalau Ia berpermulaan ada-Nya maka samalah Ia dengan makhluk. Kalau Ia sama dengan makhluk maka Ia bukan Tuhan. Selain daripada itu, kalau Ia berpermulaan ada-Nya maka siapakah yang menjadikan makhluk yang terdahulu daripada-Nya? Dalil dari al-Quran atas Qidam-Nya Tuhan ialah firman-Nya: “Ia-lah (Tuhan) yang tidak berpermulaan ada-Nya dan pula tidak berkesudahan ada-Nya, Ia-lah yang lahir wujud-Nya. Ia-lah yang tersembunyi (zat-Nya) dan Ia tahu tiap-tiap sesuatu.” [al-Hadid:3]”

Dalam ayat yang disebutkan oleh KH Sirajuddin Abbas, disebutkan “Ia-lah al-Awwal”, bukannya “Ia-lah Qadim! Rasulullah dan sahabat-sahabatnya tidak pernah sebut “Allah al-Qadim” atau “Sifat Allah Qidam”, maka mereka hanya gunakan perkataan yang datang di dalam nas al-Quran dan Sunnah dan tidak menggunakan perkataan selainnya, sambil beriman tiada persamaan antara sifat Pencipta dan sifat makhluk! Tetapi mereka yang dipengaruhi falsafah, mula menggunakan perkataan-perkataan lain dan mentakwil sifat-sifat Allah. Lihat di dalam Quran apa maksud sebenarnya Qadim atau Qidam:

“Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang qadim (tua)*.” [Yaasin: 39]
* Maksudnya: bulan-bulan itu pada awal bulan, kecil berbentuk sabit, kemudian sesudah menempati manzilah-manzilah, dia menjadi purnama, kemudian pada manzilah terakhir kelihatan seperti tandan kering yang melengkung.

Perkataan “Qadim” bermaksud “Tua”!! Bukannya “tidak berpermulaan adaNya” seperti yang didakwa oleh KH Sirajuddin Abbas dan lain-lain ulama kalam.

Mana lebih elok? Guna perkataan yang digunakan sendiri oleh Allah dan RasulNya atau kita guna perkataan yang manusia pilih?

Ikutlah contoh Imam Malik, Imam Ahlus-Sunnah wal-Jama’ah, ketika ditanya oleh seseorang tentang “ar-Rahman istawa (bersemayam) atas ‘Arsy”, katanya: “(Perkataan) Istiwa sedia maklum (maknanya), bagaimana (hakikatnya) tidak diketahui, beriman dengannya adalah wajib, menyoalnya adalah bid’ah!”

Maksudnya: Perkataan “istiwa” telah digunakan oleh Allah, maknanya pun diketahui umum, namun hakikatnya tidak diketahui. Sekiranya difikirkan bagaimana ia, dan soal lebih-lebih, gunakan perkataan-perkataan lain, itu adalah bid’ah! Dan penyoal itu diarah oleh Imam Malik agar keluar dari tempatnya!!

Kaedah Memelihara Kemurnian Islam

Kembali pula kepada hadith yang disebutkan di atas sebagai suatu kaedah penting. Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wasallam) memberi amaran agar berhati-hati dengan perkara-perkara baru dalam agama, kerana ianya sesat!

1. Dalam hal Aqidah, kita hendaklah berpegang dengan Aqidah menurut kefahaman para sahabat nabi kerana itulah yang diajar oleh nabi sendiri. Bagaimana cara mereka? Mereka HANYA menyifatkan Allah dengan sifat-sifat yang disebut di dalam Quran dan Hadith (yang sahih), serta kefahaman maknanya, tetapi tidak cuba memperincikan bagaimana atau macamana sifat-sifat itu. Ertikata lain, beriman dengan sifat-sifat Allah semuanya menurut yang layak bagi Allah, tanpa perinci lebih daripada sebutannya. Kalau nabi tidak ajar lebih dari itu, kenapa kita rasa “lebih baik” takwilkan pula??

2. Dan dalam hal ibadat, serupa! Hati-hati dengan amalan-amalan baru dalam agama. Siapa berani kata bahawa sambutan maulid, sambutan nisfu Sya’ban, sambutan Isra’ Mi’raj dan Lailatul-Qadr, pernah disambut oleh nabi?? Semua setuju sambutan-sambutan ini tidak wujud di zaman nabi! Namun begitu, bagaimana pula orang sekarang boleh “berpendapat” bahawa ini semua baik??

Sekiranya perkara-perkara baru ini baik dan elok diamalkan, sudah tentu sahabat-sahabat nabi sudah mengamalkannya lebih dahulu daripada kita!!

Saya rasa semua pernah dengar cerita seorang Yahudi berjumpa dengan Umar bin al-Khattab, sambil berkata: “Kamu membaca satu ayat dalam kitab kamu, sekiranya diturunkan kepada kami, orang-orang Yahudi, nescaya kami akan menjadikannya suatu hari perayaan!” Umar bertanya: “Ayat manakah itu?” Kata orang yahudi tersebut: “Hari ini Aku telah menyempurnakan bagi kamu agama kamu dan telah melengkapkan NikmatKu, dan Aku redha Islam sebagai agama kamu.”
[al-Ma'idah: ]
Lihat apa jawapan Umar al-Farooq: “Demi Allah, aku memang tahu hari ianya diturunkan kepada Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wasallam), dan waktu ianya diturunkan kepada Rasulullah. Ianya turun pada petang Hari ‘Arafah pada hari Jumaat.”
[Riwayat al-Bukhari]

Lihat sikap seorang sahabat berbanding seorang Yahudi? Orang Yahudi akan menjadikan hari yang disebutkan oleh Umar itu sebagai hari Perayaan, hari sambutan, macam Maulid, Isra Mi’raj dan lain-lain. Namun, seorang sahabat nabi, Umar bin al-Khattab, yang memahami hukum halal haram, dan ingat kepada pesanan-pesanan nabi, salah satunya adalah hadith al-Irbaad yang telah disebutkan di atas, tidak bersikap seperti orang yahudi itu, walaupun pertanyaan orang Yahudi itu boleh mencetuskan “idea” baik untuk menjadikan Hari Arafah sebagai satu perayaan untuk hari penurunan ayat Quran terakhir, atau Hari Perasmian Agama Islam, bagi seluruh umat Islam (dan bukan untuk mereka yang sedang Wukuf di Arafah sahaja)!!

Sekarang bandingkanlah sikap sahabat nabi dengan sahabat mereka yang mengaku Ahlus-Sunnah Wal-Jama'ah sekarang! Betapa jauhnya Ahlus-Sunnah (sekarang) daripada al-Jama'ah (sahabat-sahabat nabi)!!

Saya harap penjelasan ini cukup untuk membetulkan silap faham tentang Tauhid Asma’ was Sifat, dan Bid’ah berdasarkan Quran dan Sunnah menurut kefahaman sahabat-sahabat nabi.

InsyaAllah jawapan terhadap tuduhan-tuduhan di atas akan diteruskan dalam posting saya berikutnya.

Wednesday, November 11, 2009

Bid'ah Baik atau Keji - Inilah Jalan Penyelesaiannya...

Semenjak peristiwa penangkapan Dr. Mohd Asri Zainal Abidin di Taman Sri Ukay tempoh hari, pelbagai pendapat serta nasihat telah diutarakan. Lebih-lebih lagi persoalan bid'ah kerana diperkatakan bahawa Dr. Asri adalah Wahabi kerana sering mengkritik amalan-amalan yang sudah biasa dilakukan di Malaysia sebagai bid'ah. Di sini saya ingin kemukakan jalan penyelesaian perkara ini, menurut Quran dan Sunnah!

Mula-mula sekali, mari kita lihat hadis nabi yang diriwayatkan oleh al-Irbaad ibn Saariyah, katanya: Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wasallam) memberikan satu ceramah yang mana hati-hati kami menjadi gementar, mata-mata kami menitis air mata. Kami pun berkata: “Wahai Rasulullah! Seolah-olah ianya ceramah orang yang akan pergi! Oleh itu, nasihatkanlah kami!”

Sabda Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wasallam): “Hendaklah kamu bertaqwa kepada Allah, serta dengar dan taat (kepada pemerintah) walaupun yang menjadi pemerintah adalah seorang hamba. Sesiapa yang hidup (lama) di antara kamu, dia akan lihat banyak perselisihan. Hendaklah kamu berpegang kepada Sunnahku dan Sunnah Khulafa ar-Rasyidin yang diberi petunjuk selepasku.Gigitlah ia dengan gigi gerahammu. Dan hati-hatilah dengan perkara-perkara yang baru (dalam agama), kerana setiap perkara yang baru (dalam agama) adalah bid’ah, dan setiap bid’ah adalah sesat.” [Hasan Sahih - Tirmizhi, Abu Daud dll]

Nabi tahu* apa yang akan berlaku di akhir zaman, namun nasihatnya adalah berpegang teguh kepada sunnahnya dan sunnah Khulafa Rashidin dan hati-hati dengan bid’ah, bukannya perselisihan itu rahmat, atau biarlah perselisihan kecil-kecil, masalah furu', dan seterusnya…. Kalau semua perkara kalau ada khilaf sahaja, kita duduk goyang kaki, tidak perlu atau tidak boleh ajar atau beri nasihat kepada orang-orang Islam, apa akan jadi kepada Islam?? Islam akan bertukar rupa dan tidak dikenali lagi sekiranya nabi Muhammad (sallallahu 'alayhi wasallam) datang melawat umat ini. Malah nasihat nabi di atas yang merupakan nasihat jelas untuk umat akhir zaman, lebih-lebih lagi selepas kewafatan baginda, mestilah diberikan perhatian dan dipegang sekuat-kuatnya seperti sabda nabi sendiri: “Gigitlah ia dengan gigi gerahammu”.

Jalan Penyelesaian:-

1. Mari kita selesaikan perkara ini dengan mengambil titik persamaan. Dikatakan “Khilaf” tentang amalan-amalan baru seperti bacaan yaasin khusus hari atau malam Jumaat, selawat antara setiap rakaat tarawih, dan lain-lain isu. Sebahagian mengatakan bid’ah baik dan ada yang kata menyesatkan. Tapi, dua-dua belah pihak setuju amalan sunnah nabi adalah baik dan diredhai Allah. Kenapa kita semua tidak kembali kepada Sunnah nabi? Bukankah ini titik persamaan? Malah ianya merupakan perintah Tuhan!

Firman Allah: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah (Quran) dan Rasul Sunnah) dan ulu al-Amri (ulama dan pemerintah) di kalangan mereka. Sekiranya kamu berselisihan mengenai sesuatu, kembalikanlah (perkara) itu kepada Allah (Quran) dan Rasul (Sunnah) sekiranya kamu beriman dengan Allah dan Hari Akhirat. Itu lebih baik dan sebaik-baik tafsiran.” [an-Nisa:59]

Imam Abu Ja’far Ibn Jarir at-Tabari (rahimahullah) telah menerangkan di dalam kitab tafsirnya yang sepakat diterima oleh semua ulama Ahlus-Sunnah wal-Jamaah mengenai ayat di atas:

“Apabila kamu berselisih pendapat, wahai orang-orang yang beriman, di dalam apa jua perkara agama kamu, antara sesama kamu, ataupun antara kamu dan pemerintah-pemerintah, lalu kamu berkelahi mengenainya. Iaitu, Allah bermaksud dengannya: Maka carilah hukum perkara yang kamu berkelahi tentangnya itu, antara sesama kamu atau antara kamu dan pemerintah-pemerintah kamu, pada: (1) “Allah” – iaitu Kitab Allah, lalu ikutilah apa yang kamu jumpa, manakala (2) “Rasul” – sesungguhnya Dia maksudkan: Sekiranya kamu tidak jumpa jalannya di dalam kitab Allah, maka carilah perkara itu pada Rasul sekiranya baginda masih hidup, dan sekiranya telah wafat, maka Sunnahnya!
[Tafsir at-Tabari]

Inilah jalan penyelesaian! - Adakah sesiapa yang tidak setuju ini jalan penyelesaian terbaik? Seperti firman Allah di atas: “Itu lebih baik dan sebaik-baik tafsiran.”

2. Sekurang-kurangnya, atas dasar tinggalkan perkara yang meragukan, iaitu perkara yang tidak disepakati itu dikira meragukan.

Sabda Rasulullah: “Tinggalkanlah hal yang meragukan kamu kepada hal yang tidak meragukan kamu. Kerana kebenaran akan membuahkan ketenangan dan dusta pula meragukan.” [Tirmizhi]

Bukankah kedua-dua belah pihak, dalam perkara-perkara yang dikatakan sebagai khilaf ini, setuju atau sepakat amalan-amalan yang dipersoalkan itu semuanya bid’ah, cuma khilaf samada bid’ah baik atau bid’ah keji! Maka tinggalkanlah perkara yang meragukan itu, dan amalkan sunnah yang memang disepakati!

3. Atau katakanlah satu pihak mengalah, perkara-perkara itu semua diakui sebagai “bid’ah baik”, adakah ianya lebih baik daripada Sunnah nabi?? Siapa berani mengatakan amalan bid’ah, walaupun disangkakan “baik” adalah lebih baik daripada Sunnah nabi?? Kenapa kita mahu yang kurang baik sedangkan yang lebih baik jelas, terang, lagi bersuluh!

Firman Allah: “Dan (ingatlah), ketika kamu berkata: "Hai Musa, kami tidak boleh sabar (tahan) dengan satu jenis makanan sahaja. Sebab itu mintakanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-sayurannya, timunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya". Musa berkata: "Mahukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik ? Pergilah kamu ke (mana-mana) kota, pasti kamu boleh mendapati apa yang kamu minta". Lalu ditimpakanlah kepada mereka kehinaan dan kemiskinan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu (terjadi) karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para Nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu (terjadi) karena mereka selalu berbuat derhaka dan melampaui batas.”
[al-Baqarah: 61]

Itulah sikap orang-orang Ahli Kitab yang terdahulu!

4. Yang dikhuatiri daripada amalan-amalan baru (dibandingkan dengan zaman sahabat nabi) ini adalah ianya akan mematikan Sunnah. Malah itulah yang telah berlaku. Berapa ramai rakyat Malaysia yang beragama Islam tahu bahawa nabi Muhammad (sallallahu 'alayhi wasallam) menggalakkan kita membaca surah al-Kahf pada setiap hari Jumaat? Sunnah ini ternyata telah mati kecuali di kalangan pengamal-pengamal Sunnah, yang dituduh Wahabi serta sesat!

Ibn 'Abbas pernah berkata: "Tidak datang ke atas manusia satu tahun kecuali mereka ada mencipta di dalamnya satu bid'ah, dan mereka mematikan di dalamnya satu sunnah, sehinggalah hidup bid'ah-bid'ah itu dan matilah sunnah-sunnah." [Ilm Usul al-Bida']

Adakah kita redha dengan kematian sunnah-sunnah nabi?? Dimanakah letaknya cinta kita kepada nabi Muhammad (sallallahu 'alayhi wasallam)?? Hanya pada sambutan Maulud nabi?

Cadangan

Ramai yang mengatakan bahawa amalan-amalan yang dipertikaikan sudah lama diamalkan dan sudah menjadi adat rakyat Malaysia yang beragama Islam, dan usaha untuk mengubah akan menyebabkan pecah belah antara umat, dan fahaman "Wahabi" tidak sesuai.

Mengapa tidak semua ulama dan ustaz di Malaysia mengambil kesempatan kekalutan yang ada sekarang, semua isytihar ikut Sunnah nabi sebagai jalan keluar daripada kekalutan dan perselisihan ini, sebulat suara untuk berpegang kepada Sunnah nabi dan elakkan amalan-amalan yang dipertikaikan dari segi kewujudannya sebagai sunnah nabi. Apabila ini berlaku, tiada isu lagi yang boleh dibangkitkan. Walaupun kefahaman tentang wujudnya bid'ah baik wujud atau tidak masih ada, sekiranya semua kembali kepada sunnah nabi, maka perselisihan tidak akan berlaku lagi!!

Saya rasa inilah yang patut diusahakan dan dibincangkan kerana seluruh rakyat Malaysia tertumpu ke arah isu ini. Inilah masanya untuk semua kembali kepada Quran dan Sunnah. Sekiranya semua ulama, ustaz dan guru agama sepakat dengan perubahan ini, pastinya semua rakyat beragama Islam akan turut dan redha!

Firman Allah: “Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah (Quran) dan Rasul Sunnah) dan ulu al-Amri (ulama dan pemerintah) di kalangan mereka. Sekiranya kamu berselisihan mengenai sesuatu, kembalikanlah (perkara) itu kepada Allah (Quran) dan Rasul (Sunnah) sekiranya kamu beriman dengan Allah dan Hari Akhirat. Itu lebih baik dan sebaik-baik tafsiran.” [an-Nisa:59]

_________________________
* Maksud saya "nabi tahu apa yang akan berlaku di akhir zaman" iaitu nabi tahu mengenai akhir zaman kerana diwahyukan Allah kepada baginda. Dan nabi sudah menceritakan kejadian-kejadian di akhir zaman dan memberikan jalan penyelesaiannya jika ada.

عن عمرو بن أخطب الأنصاري قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر حتى غربت الشمس فأخبرنا بما هو كائن إلى يوم القيامة فأعلمنا أحفظنا . رواه مسلم

Daripada 'Amr bin Akhtab al-Ansari: Rasulullah (sallallahu 'alayhi wasallam) solat Fajr bersama kami pada suatu hari, dan naik di atas minbar kemudian berceramah kepada kami sehinggalah waktu Zuhur. Kemudian baginda turun (dari minbar) lalu solat (Zuhur) kemudian menaiki minbar lalu berceramah kepada kami sehingga waktu Asar. Kemudian baginda turun lalu solat (Asar) kemudian menaiki minbar (dan berceramah) sehingga tenggelam matahari (waktu Maghrib). Badinga memberitahu kepada kamu segala yang akan berlaku sehinggalah ke Hari Kiamat. Orang yang paling banyak ilmunya (mengenai kejadian-kejadian tersebut) adalah orang yang paling kuat hafalannya.
[Sahih Muslim]

Sunday, November 1, 2009

Pusat Pengajian Islam Darul Ta'lim - TTDI

Pada hari Sabtu lepas (31 Oktober 2009), buat pertama kalinya saya dijemput ke Pusat Pengajian Islam Darul Ta'lim atau Yayasan Ta'lim di Taman Tun Dr. Ismail, Kuala Lumpur, untuk berceramah, sekadar mengisi slot pengajian Qalbun Salim oleh Ustaz Kariman yang tidak dapat hadir pada hari tersebut. Saya merasa amat kagum dengan Pusat Pengajian Islam ini yang kelihatan teratur (organised) yang lengkap dengan nota-nota pengajian yang pelbagai, cocok untuk sesiapa sahaja yang mahu mendalami ilmu Islam yang sahih. Kelas-kelas pengajian dijadualkan setiap hari, daripada hari Isnin sehinggalah ke hari Ahad. Dan kategori-kategori ilmu Islam yang ditumpukan adalah amat sesuai dengan tuntutan Dakwah Islamiyah dan keperluan semasa. Semoga Allah memberkati Pusat Pengajian Islam Darul Ta'lim dalam usaha pembentukan umat yang diredhai Allah subhanahu wata'ala sesuai dengan Kitab Allah dan Sunnah NabiNya menurut kefahaman Islam yang sebenar, sepertimana yang difahami oleh sahabat-sahabat nabi (salallahu 'alayhi wasallam). Dan semoga Allah subhanahu wata'ala mencucuri rahmatNya ke atas pengasas Pusat Pengajian Islam ini dan memberkati usaha beliau dan semua yang terlibat untuk menjayakan pusat pengajian ini dan memberikan ganjaran yang tidak terhingga kepada mereka sesuai dengan sabda nabi sallallahu 'alayhi wasallam:

الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ
"Yang menunjuk kepada kebaikan adalah seperti yang melakukannya (dari segi pahala yang diberikan)"

Berikut adalah kategori-kategori ilmu yang diberi penekanan:-

ASMA’UL HUSNA

Al-Asma’ bererti nama dan Al-Husna bererti terbaik. Allah swt menegaskan kepada kita di dalam al Qur’an bahawa Dia mempunyai Al Asma’al Husna (Qur’an surah al-A’raf:180, al-Isra”:110, Thaha: 110, al-Hasyr: 24). Allah juga mengajak manusia untuk berdoa dan menyeruNya dengan sifat-sifat/nama-nama yang terbaik itu (Qur’an surah al-A’raf:180 dan al-Isra”:110). Selanjutnya>>>

AQIDAH

Amat penting sekali semua peserta menilai balik aqidah/pegangan masing-masing, dengan menggunakan kayu ukur aqidah yang diturunkan kepada Nabi kita yang menjadi pegangan para sahabat dan pengikut-pengikutnya. Adakah kita berpegang kepada aqidah sebagaimana yang patut sebagai orang Mukmin, atau pun pengaruh-pengaruh lain disekeliling kita telah mencemar pegangan yang tulin itu. Kita tidak akan nampak yang benar itu benar kecuali jika kita tahu juga yang batil. Banyak penyelewengan dalam aqidah berlaku, tetapi penganut cuai dalam menyedari kesilapan-kesilapan itu. Selanjutnya>>>

BAHASA AL-QUR’AN & HARFIAH/ HARFIAH/ KEFAHAMAN AL-QUR’AN

Memahami erti setiap satu perkataan yang terdapat di dalam al-Qur’an secara lafziyah/ harfiyah, disertai tatabahasa Arab secara asas. Selanjutnya>>>

BAHASA ARAB

Memperolehi kefahaman Bahasa Arab kearah menghayati al-Qur’an dan hadith yang menjadi asas panduan hidup muslimin. Memahami bahan –bahan agama Islam iaitu al-Qur’an, hadith dan kitab-kitab ulama-ulama silam yang di cetak dalam Bahasa Arab. Selanjutnya >>>

HADITH

Melengkapkan ilmu ad-Din dengan mempelajari hadith-hadith Rasulullah S.A.W. dan mengetahui serta membezakan antara hadith-hadith itu. Selain itu, dapat meningkatkan pengetahuan dan keyakinan tentang cara-cara beramal yang betul mengikut proses betul, pada masa yang ditetapkan, mengikut piawaian, pada kadar yang bertepatan dan kena pada tempatnya. Selanjutnya>>>

HIDUP BAHAGIA

Peluang kepada semua, samaada sedang menghadapi masalah atau belum menghadapi masalah dalam perhubungan sesama manusia. DT adakan sebuah kelas bagi memberi sedikit panduan yang dapat membimbing kita ke arah hidup bahagia sesama manusia. Perhatian seimbang akan diberi terhadap IQ, EQ dan SQ. Selanjutnya>>>

ITTIBA' AR RASUL

Kalau tidak dihayati Islam sebagaimana ditunjuki oleh Rasul SAW, ditakuti keadaan agama Islam akan menjadi semakin asing dan terjauh daripada ajaran yang tulin, sepertimana telah diramalkan oleh Nabi kita. Selanjutnya>>>

QALBUN SALIM ( Hati yang Sejahtera )

Menginsafkan diri kita tentang besarnya pengaruh kesucian hati dalam memancar dan membuahkan akhlak yang mengkagumkan.

Di samping, untuk peka tentang apakah sifat-sifat yang tercela (mazmumah) dan apakah sifat-sifat yang terpuji (mahmudah) dengan berdasarkan dalil-dalil daripada Al-Quran & Hadith. Dan dengan menyucikan hati daripada sifat-sifat yang keji dan mengisikan dengan sifat-sifat terpuji memerlukan usaha & mujahadah yang gigih dan berterusan dalam melawan hawa nafsu dan syaitan, dan ini mesti dilaksanakan secara sedar. Tanpa mempunyai bantuan ilmu tentangnya, tidak akan lahir usaha untuk menuju kearah mensalimkan qalbun. Selanjutnya>>>

QUM FA ‘ANDZIR DAN FALSAFAH SEERAH

Kuliah ini bertujuan memberi kejutan kepada minda, sikap dan perlakuan umat yang ‘oblivious’ tentang apa yang sedang berlaku di dunia sekarang. Di samping, untuk memberi kesedaran bahawa ramai daripada umat Islam sekarang telah tertipu dengan keadaan yang mengaburkan kebenaran. Di tambah lagi dengan adanya agenda-agenda tersembunyi musuh yang bergerak secara halus bagi menghancurkan umat Islam.Ia juga, untuk memberi peringatan supaya kita dapat berhati-hati dan tidak terperangkap ke dalam jerat mereka.Akhirnya, untuk memberi kesedaran dan pengetahuan kepada seluruh jamaah supaya dapat menjadi bimbingan dalam kehidupan serta menjadi pedoman dalam pembentukan sikap counter reactive terhadap permasalahan Islam kontemporari yang dihadapi baik di Malaysia ,Sudan,Lebanon ,Indonesia dan di dunia2 Islam demi menjaga kemurnian AdDeen. Selanjutnya>>>

TAFSIR/ TAFSIR MAUDU’I/ TADDABBUR

Memahami isi kandungan al-Qur’an agar kita tidak tergolong ke dalam golongan yang diibaratkan seperti ‘keledai yang memikul buku-buku yang tebal’. Memahami isi kandungannya akan membolehkan kita mengamalkan ajarannya dalam kehidupan seharian dan seterusnya berdakwah dengannya. Selanjutnya>>>

TARBIYAH RUHIYYAH

Berapa ramai yang mendapat ilmu tetapi ilmu itu tidak sering dihayati kerana tidak dapat sampai ke dalam jiwa ; dan tidak sedikit juga yang lama menuntut ilmu tetapi jiwa tidak banyak mendapat kesan darinya. Selanjutnya>>>