Hadith Encyclopediaبحث عن

Sunday, February 28, 2010

Sirah Nabi Muhammad 3 - Sebelum kerasulan

Riwayat-riwayat yang sabit berkenaan kehidupan baginda (sallallahu ‘alayhi wasallam) sebelum diutuskan sebagai Rasul menunjukkan kepada kita beberapa hakikat berikut:

1. Bani Hasyim merupakan keturunan Quraisy yang paling mulia. Manakala Quraisy pula adalah kabilah 'Arab yang paling mulia dan berketurunan bersih. Mereka juga memiliki kedudukan yang paling tinggi di kalangan bangsa Arab. Daripada al-Abbas (radhiyallahu ‘anhu), baginda (sallallahu ‘alayhi wasallam) bersabda:

“Sesungguhnya Allah mencipta makhluk ini, lalu Dia menciptakan aku daripada sebaik-baik makhluk dan daripada sebaik-baik kelompok mereka (manusia). Dia juga menjadikan aku daripada sebaik-baik kumpulan di antara dua kumpulan (Arab dan bukan Arab). Kemudian Dia meneliti pemilihan kabilah-kabilah secara rapi, maka Dia menciptakan aku daripada sebaik-baik kabilah (Quraisy). Kemudian Dia meneliti pemilihan keluarga-keluarga secara rapi, maka Dia menciptakan aku daripada sebaik-baik keluarga (Bani Hasyim). Sementara aku adalah sebaik-baik jiwa dan sebaik-baik keluarga di kalangan mereka”.
[Riwayat at-Tirmizi dengan sanad yang sahih]

Oleh kerana keturunan baginda (sallallahu ‘alayhi wasallam) adalah mulia di kalangan Quraisy, kita tidak temui isu keturunan menjadi bahan celaan mereka terhadap Nabi (sallallahu ‘alayhi wasallam).

2. Baginda membesar sebagai anak yatim. Bapa baginda, Abdullah telah meninggal dunia ketika ibu baginda mengandungkan baginda dua bulan. Apabila baginda berusia 6 tahun, ibu baginda, Aminah pula meninggal dunia. Oleh itu, semasa kecil baginda (sallallahu ‘alayhi wasallam) telah merasai pahit maung tidak mendapat belaian kasih sayang ibubapa. Selepas itu, baginda telah dipelihara oleh datuk baginda, Abdul Muttalib. Ketika berumur 8 tahun, datuk baginda pula meninggal dunia. Dengan itu baginda selanjutnya dipelihara oleh bapa saudara baginda, Abu Talib sehingga baginda besar dan dewasa. Keyatiman baginda ini telah disebut oleh al-Quran al-Karim dengan firman Allah Taala:

Bukankah Dia mendapati engkau yatim piatu, lain Dia memberikan perlindungan?
[Ad-Dhuha: 6]

3. Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wasallam) menghabiskan empat tahun pertama zaman kanak-kanak di padang pasir, di perkampungan Bani Saad. Oleh itu, baginda membesar dengan tubuh yang kuat, jasmani yang sejahtera, lidah yang fasih, jiwa yang berani dan mampu menunggang kuda dengan baik sekalipun masih kecil usianya. Bakat-bakat baginda terasah dalam kemurnian dan keheningan padang pasir, di bawah kilauan pancaran matahari dan udara yang bersih.

4. Keunggulan baginda telah diketahui sejak kecil lagi. Tampak pada wajahnya tanda-tanda kecerdikan yang menimbulkan rasa sayang kepada sesiapa yang melihat baginda. Apabila Rasul (sallallahu ‘alayhi wasallam) datang ke majlis datuknya semasa zaman kanak-kanak, baginda duduk di atas tilam datuknya. Sedangkan jika baginda duduk di atas tilam itu, tiada seorangpun anak-anaknya (bapa saudara Rasul) akan duduk di atasnya. Oleh itu, bapa-bapa saudara baginda cuba menariknya daripada tilam tersebut. Lantas Abdul Muttalib berkata: Biarkan cucuku ini. Demi Allah dia memiliki keistimewaan.

5. Pada awal remaja, baginda (sallallahu ‘alayhi wasallam) mengembala kambing untuk penduduk Makkah dengan bayaran upah beberapa qirat (1/24 dinar). Telah sabit daripada baginda (sallallahu ‘alayhi wasallam), bahawa baginda bersabda:

مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلا قَدْ رَعَى الغَنَمَ قَالوُا: وَأنَتَ يَا رَسُولَ الله قَالَ : وَأنَا) وفي رواية : وَأَنَا رَعَيْتُهَا لأ هْل مَكَّتً عَلىَ قَرَاريطَ)

“Semua nabi pernah mengembala kambing.” Mereka bertanya: “Kamu juga, wahai Rasulullah?” baginda menjawab: “Aku juga begitu.”
Dalam riwayat lain, baginda menjawab: “Aku juga begitu. Aku pernah mengembala kambing untuk penduduk Makkah dengan upah beberapa qirat.”

Kemudian, apabila umur baginda mencapai 25 tahun, baginda berniaga untuk Khadijah binti Khuwailid. Baginda berniaga bermodalkan harta Khadijah dengan mendapat bayaran upah.

6. Baginda (sallallahu ‘alayhi wasallam) tidak menyertai rakan-rakan sebayanya di kalangan remaja Makkah dalam bersukaria dan berfoya-foya. Allah telah memelihara baginda daripada terlibat dalam gejala tersebut. Kitab-kitab sirah menceritakan dengan panjang lebar, semasa usia remajanya, baginda terdengar suara nyanyian daripada salah sebuah rumah di Makkah sempena majlis perkahwinan. baginda teringin menyaksikannya. Tetapi Allah menjadikan baginda tertidur dan terjaga setelah matahari panas terik. Baginda juga tidak terlibat bersama kaumnya menyembah berhala, makan sembelihan untuk berhala, minum arak dan bermain judi. Baginda juga tidak pernah bercakap celupar dan berkata kesat.

7. Sejak baginda mula mumayyiz, baginda dikenali mempunyai akal yang matang dan pandangan yang bernas. Peristiwa perletakan Hajarul Aswad ke tempatnya di Kaabah menjadi bukti yang jelas terhadap perkara ini. Kaabah telah dilanda banjir menyebabkan dindingnya retak. Oleh itu, penduduk Makkah membuat keputusan meruntuhkannya dan memperbaharui binaannya. Namun, apabila pembinaan sampai ke peringkat meletak Hajarul Aswad ke tempat asalnya, mereka bertengkar tentang siapakah yang akan mendapat penghormatan untuk meletak Hajarul Aswad ke tempatnya sehinggakan mereka saling mengancam untuk berperang. Kemudiannya mereka bersetuju untuk merujuk kepada orang pertama yang memasuki pintu masuk Bani Syaibah sebagai hakim. Sejurus kemudian, orang pertama yang memasuki masjid melalui pintu itu ialah Rasulullah (sallallahu ‘alayhi wasallam). Apabila mereka melihat baginda, mereka berkata: “Ini al-Amin, kami rela dengan keputusannya. Lalu baginda menyelesaikan masalah itu dengan membentangkan kain selendangnya, kemudian mengambil Hajarul Aswad dan diletakkan ke atas kain itu. Baginda menyuruh setiap kabilah memegang hujung selendang. Apabila mereka mengangkatnya dan Hajarul Aswad itu tiba ke tempat letaknya, baginda mengambil dan meletakkannya ke tempatnya dengan tangan baginda. Mereka semua berpuashati. Allah telah mengelakkan daripada berlaku pertumpahan darah orang-orang Arab melalui kecerdikan dan kebijaksanaan akal baginda sehingga ke satu tempoh yang hanya diketahui oleh Allah.

8. Semasa remaja, baginda (sallallahu ‘alayhi wasallam) dikenali sebagai seorang yang jujur dan amanah di kalangan kaumnya, baginda terkenal dengan hubungan baik, menepati janji, perjalanan hidup mengikut landasan yang lurus dan reputasi baik. Ini menarik minat Khadijah untuk memberi tawaran kepada baginda agar memperniagakan harta dagangannya melalui sebuah kafilah yang pergi ke kota Busra setiap tahun. Khadijah telah menyerahkan harta dagangan kepada baginda, sekali ganda lebih banyak berbanding yang diberikan kepada lelaki daripada kaumnya sendiri. Apabila baginda pulang ke Makkah, hamba Khadijah, Maisarah telah menceritakan kepadanya sikap amanah dan ikhlas baginda. Khadijah juga melihat keuntungan banyak yang diperolehi dalam perniagaan tersebut. Kesemua itu mendorong beliau untuk menggandakan upah baginda daripada yang telah dijanjikan. Perkara ini juga menarik minat Khadijah untuk melamar baginda. baginda telah menerima lamaran Khadijah sedangkan baginda 15 tahun lebih muda daripadanya. Kata-kata Khadijah merupakan perakuan terbaik terhadap kebaikan akhlak baginda sebelum kenabian yang beliau ungkapkan ketika menenangkan baginda yang pulang dalam keadaan menggeletar ketakutan setelah didatangi wahyu di Gua Hira: "Tidak sekali-kali. Demi Allah, Allah tidak akan sekali-kali menghina kamu. Kamu menghubungkan silaturrahim, membela pihak yang lemah, memberi pendapatan kepada yang tidak berharta, memuliakan tetamu dan menolong mereka yang berhak."

9. Baginda bermusafir keluar dari Makkah sebanyak dua kali. Pertama, bersama bapa saudara baginda, Abu Talib ketika berusia 12 tahun. Kedua, ketika berusia 25 tahun, sebagai peniaga kepada harta dagangan Khadijah. Kedua-dua destinasi perjalanan ini ialah kota Busra di Syam. Dalam kedua-dua perjalanan ini, baginda mendengar perbualan para peniaga, melihat kesan-kesan negara yang dilaluinya, juga adat-adat yang diamalkan oleh penduduknya.

10. Beberapa tahun sebelum diutuskan sebagai Nabi, Allah telah menimbulkan rasa cinta kepada baginda (sallallahu ‘alayhi wasallam), untuk pergi ke Gua Hira. Baginda berkhalwat di dalamnya selama sebulan untuk memikirkan tanda-tanda kebesaran Allah dan kehebatan kekuasaan-Nya. Perkara ini berterusan sehingga datang wahyu dan turunnya al-Quran al-Karim kepada baginda.

No comments:

Post a Comment