Hadith Encyclopediaبحث عن

Monday, February 15, 2010

Muhammad - Rasul Allah

Siapakah nabi yang telah diutuskan kepadamu?

Soalan kubur yang kita semua pasti ditanya, namun dapatkan kita menjawabnya?
Adakah rahsia menjawab soal kubur ini pada menghafal?
Atau ianya ketetapan hati yang dikurniakan Allah bagi dia yang layak menerimanya?
Apakah syarat-syarat kelayakan?

Syarat-syarat kelayakan:
1) Mentaati nabi Muhammad (sallallahu 'alayhi wassalam) dalam setiap perkara yang beliau perintahkan

Firman Allah: "Katakanlah (wahai Muhammad!): Jika kamu mencintai Allah, maka ikutlah aku, nescaya Allah akan mencintaimu." [Ali 'Imran: 31]

2) Mempercayai apa yang nabi Muhammad (sallallahu 'alayhi wassalam) sampaikan

Firman Allah: "Dia tidak berbicara dari hawa nafsunya. Hanyalah ia wahyu yang diwahyukan (oleh Allah)." [an-Najm: 3-4]

3) Menjauhi apa yang nabi Muhammad (sallallahu 'alayhi wassalam) larang

Firman Allah: "Segala apa yang (nabi Muhammad) larang maka berhenti (dari melakukannya)." [al-Hashr: 7]

4) Tidak beribadah kepada Allah kecuali sesuai dengan apa yang telah disyariatkan melalui ucapan nabiNya (sallallahu 'alayhi wassalam).

Sabda nabi: "Barangsiapa beramal dengan amalan yang tidak kami perintahkan, maka ianya tertolak." [Sahih Muslim]

No comments:

Post a Comment