Hadith Encyclopediaبحث عن

Friday, June 3, 2011

SIRI MEMAHAMI DAN TADABBUR AL-QURAN - Surah al-Fatihah (4)

Selepas basmalah di dalam surah al-Fatihah, ayat yang seterusnya adalah:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
“Segala pujian bagi Allah Rabb sekalian alam.”
[al-Fatihah : 2]

Untuk menghayati maksud ayat yang mulia ini, kita kena lihat maksud setiap perkataan di dalamnya.

(الْحَمْدُ) diterjemahkan sebagai “segala pujian”

Persoalan: Di manakah perkataan “segala” kerana (حَمْد) bermaksud “pujian”!?
Jawapan: Perkataan (حَمْد) bermula dengan (ال) yang digunakan di sini untuk maksud istighraq (merangkumi semua yang sejenis). Oleh itu , perkataan al-hamdu diterjemahkan sebagai “segala pujian”.

(لِلَّهِ) diterjemahkan sebagai “bagi Allah”, namun terjemahan tidak dapat memberikan gambaran sebenar maksudnya. (لِلَّهِ) terdiri daripada dua perkataan, iaitu (لِِ) dan (الله).
Perkataan (لِِ) memberi dua maksud sekaligus:
1. Ikhtisas (pengkhususan) – maka maksud (الْحَمْدُ لِلَّهِ) menjadi “Segala pujian HANYA untuk Allah semata-mata.”
2. Istihqaq (berhak) – maka maksud (الْحَمْدُ لِلَّهِ) menjadi “Segala pujian ini HANYA Allah yang berhak menerimanya.”

Persoalan: Adakah“Pujian” terhadap Allah ini sama seperti pujian kita terhadap makhluk ciptaanNya?
Jawapan: Sama sekali tidak, kerana pujian terhadap makhluk yang serba kekurangan tidak akan sama dengan pujian terhadap Pencipta semua makhluk yang Maha Sempurna.

Perkara ini akan lebih jelas lagi setelah dihuraikan tentang Nama-Nama Allah yang disebutkan selepas (الْحَمْدُ), insyaAllah pada siri yang akan datang.

No comments:

Post a Comment