Hadith Encyclopediaبحث عن

Monday, April 18, 2011

Tanda Kiamat Besar di masa terdekat, Jepun dan Amerika?

Video ini telah mengingatkan saya tentang hadith nabi tentang kejadian di akhir zaman. Saya mengikuti rapat kejadian gempabumi di Jepun serta ramalan bahawa negara Jepun (yang berada di TIMUR) akan "tenggelam" tidak lama lagi, DAN juga ramalan gempabumi di Amerika yang akan menyebabkan sebahagian Amerika (yang berada di BARAT) "tenggelam".

Dan di dalam kitab Sahih Muslim, Nabi (Sallallahu' 'alayhi wasallam) bersabda:
"Hari Kiamat tidak akan datang sehinggalah anda melihat SEPULUH TANDA:
(1) Asap
(2) Dajjal
(3) Binatang
(4) Terbit matahari dari barat
(5) Turunnya Isa bin Maryam
(6) Ya'juj wa Ma'juj
Tiga khusuf (tanah tenggelam)
(7) Sekali di Timur
(8) Sekali di Barat
(9) Yang Ketiga di Semanjung Arab
(10) Yang akan menyebabkan api keluar dari arah Yemen yang akan menghalau manusia kepada tempat berkumpul mereka."
[Sahih Muslim]

Manakala interpretasinya tentang "matahati timbul di Barat" tidak saya setujui.

No comments:

Post a Comment