Hadith Encyclopediaبحث عن

Thursday, March 17, 2011

Q&A: Jumlah Jemaah Minimum untuk Mendirikan Solat Jumaat

Soalan: Kami berada di tempat yang jauh dari masjid sebanyak empat kilometer, dan kami tidak dapat mendengar azan sedangkan ada seorang khatib tinggal bersama kami. Apakah jumlah minimum jemaah untuk melengkapkan solat Jumaat?

Jawapan: Dalam nama Allah yang Maha Penyayang,
Segala puji bagi Allah. Selawat dan salam ke atas junjungan kita, Muhammad, keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan semua yang mengikut petunjuknya.

Seterusnya: Para ulama telah berbeza pendapat tentang penetapan jumlah minimum ini. Pendapat yang paling kuat dan paling betul adalah tiga orang jemaah sudah mencukupi untuk mendirikan solat Jumaat. Ianya wajib bagi mereka mendirikannya sekiranya mereka bermastautin dan bebas daripada perhambaaan. Jika kamu seramai tiga orang atau sepuluh atau lebih Jumaat, maka dirikanlah solat Jumaat (di tempat kamu) kerana kamu jauh daripada masjid Jamek (yang terdekat). Maksudnya, sekiranya mereka lebih daripada tiga orang maka didirikan solat Jumaat, jika mereka bermastautin dan bebas, hendaklah diadakan solat Jumaat untuk mereka.

Inilah pendapat yang paling kuat tentang perkara ini kerana hari Jumaat ada banyak kebaikan, dan mendirikan solat Jumaat mempunyai banyak kebaikan, kerana mengandungi nasihat dan peringatan.
[Fatawa Nur 'ala ad-Darb oleh Shaikh Abdul-Aziz bin Abdullah bin Baz]

No comments:

Post a Comment